WE CHANGE
Externe steun in een sfeer van betrokkenheid

Werknemersparticipatie

Uw bedrijf, een groeiend bedrijf met veel toekomstmogelijkheden.

Succesvolle organisaties maken het verschil door met een moderne infrastructuur innovatiever, sneller en vindingrijker te zijn dan anderen. Hiervoor doen zij continu beroep op de kennis en vaardigheden van hun medewerkers. 

 • Om deze groei mogelijk te maken moet een bedrijf investeren in mensen door:
 • mensen met potentieel aan te werven, zonder onderscheid in kleur of afkomst
 • nieuwelingen te helpen met leren en evolueren via opleiding en begeleiding
 • medewerkers te motiveren en te behouden     
 • werknemersparticipatie te bevorderen 

Het vooronderzoek naar de behoeften op het terrein van organisatieontwikkeling heeft als doel:

 • de levensomstandigheden van de werknemers en de economische gezondheid van de onderneming te verbeteren
 • betrekking te hebben op het geheel van het werksysteem en op de herziening van alle technische, organisatorische en psychosociale componenten van de arbeidssituatie en niet beperkt te blijven tot een product of een werkpost voor het doorvoeren van een specifieke wijziging
 • te benadrukken dat de verschillende partners van deze participatie zich op gelijke voet bevinden

Bevragingsmethode via Post-It methode

Alle medewerkers worden per afdeling samengebracht in een vergadering. In deze vergaderingen worden brainstormsessies gehouden over vier thema’s.

 • Wat zijn de positieve en sterke punten van het bedrijf?
 • Welke opleidingen willen de medewerkers volgen?    
 • Wat is de beleving als mens binnen de organisatie?       
 • Wat zijn te verbeteren punten?       
 • Welke innovatieve ideeën kunnen we blootleggen?

Deze brainstormsessies leveren een aantal ideeën en opmerkingen op en worden hierna opgelijst. Ze worden bewust apart weergegeven, om de nuanceverschillen te behouden. 

SMART WOOD FACTORY versterkt de terugkoppeling naar het bedrijf met conclusies en aanbevelingen. Het rapport wordt dan ook naar best weten samengesteld.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!