WE CHANGE
Externe steun in een sfeer van betrokkenheid

Projectmanagement

Uw activiteiten écht geregeld

Bij SMART WOOD FACTORY draait projectmanagement om het beheren, coördineren, eventueel veranderen en bewaken van uw activiteiten. 

Projectmanagement omvat de aansturing van leidinggevenden en de beheersing van meerdere deelprojecten. Ieder project wordt door SMART WOOD FACTORY begeleid door een vaste, ervaren projectmanager die, als verlengstuk van uw organisatie, uw processen door en door kent en direct doorziet welke zaken extra aandacht behoeven.

Een perfecte implementatie

In de beginfase ondersteunt ons projectmanagement u met

 • In- en extern begeleiden van implementaties
 • Coördineren van en/of aansturen van (project)medewerkers

Proactieve begeleiding

Nadat uw project live is gegaan, omvat het projectmanagement

 • De operationele contacten met u en externe betrokkenen
 • De in- en externe coördinatie van de lopende opdrachten
 • Het verzorgen en controleren van rapportages
 • Het proactief uitvoeren van procescontroles
 • In- en extern overleg over de voortgang en mogelijke procesverbeteringen

Randinformatie

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen:

 • Opstart van het project    
 • Bepaling van de omvang/scope van het project     
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen     
 • Uitvoering van de verschillende fasen     
 • Opvolging van de projectvoortgang     
 • Besluitvorming en creatie van het eindproduct 

Bij de projectmanager is taakinhoud afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.      

 • In de beginfase van een project bestaat de taak van een projectmanager uit het leggen van contacten met de opdrachtgever(s) en de leveranciers van producten en/of diensten. De projectmanager verkent in deze fase mogelijke oplossingen (het realisatieproces).
 • In de opstartfase is de projectmanager hoofdzakelijk bezig met het aansturen van het projectteam en creëren van voldoende draagvlak voor het project.     
 • In de middenfase van het project is de projectmanager vooral bezig met de uitvoering, het plannen, van het project.     
 • In de eind- of opleverfase is de projectmanager bezig met afbouwen van het projectteam en het eventueel genereren van vervolgopdrachten.

Via onze ondersteuning weet u dat uw activiteiten écht geregeld zijn, zodat u er nooit alleen voor staat. SMART WOOD FACTORY zorgt ervoor dat u zich volledig kunt focussen op uw core business.

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!