WE CHANGE
Externe steun in een sfeer van betrokkenheid

TIMWOODT

De 8 verspillingen

Een SMART WOOD FACTORY focus! 

timwoodt

Transport

 • Fysiek gescheiden zijn van opeenvolgende processen; onlogische indeling van de werkvloer
 • Processtappen die niet op elkaar zijn afgestemd
 • Vergaande scheiding van taken (veel overdrachtsmomenten en voorraadvorming)
 • Verplaatsen van documenten om ze te laten tekenen
 • Verplaatsen van bestanden

Inventory = Voorraad

 • Het opslaan van voltooide producten, ongebruikt materiaal of data
 • Te veel grondstoffen, tussenvoorraden of gereed product
 • Werk opsparen en gebundeld doorsturen (batch)
 • Te grote werkvoorraad (onderhanden werk)
 • Bestanden/documenten in wachtrij voor behandeling
 • Ongelezen' e-mails, brieven of berichten
 • Data die niet gebruikt worden in het IT-systeem

Motion

 • Onnodig lopen, buigen, tillen of draaien door een verkeerde ergonomische indeling van het proces/de werkplek
 • Zoeken naar mappen, documenten, bestanden, informatie en/of collega's (bijv. bij ontbrekende instructies)
 • Gereedschap, machines, materiaal en/of gegevens die nodig zijn voor uitvoering van het proces zijn niet bij de hand.

Wachten        

 • Op mens of machine voor voltooiing van de voorgaande processtap        
 • Op omstellen machines, antwoorden (van beslissingen) krijgen        
 • Op handtekening, autorisatie, terugbrengen van documenten        
 • Op het starten van een computerprogramma, aangeleverd materiaal        
 • Op instructies, informatie, …
 • De wachttijd wordt vaak opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen of, erger, leiden tot overproductie en eventueel frustratie of verveling.

 Overproductie

 • Meer doen dan gevraagd door de klant
 • Meer informatie of documenten produceren dan nodig
 • Meer doen dan nodig voor het volgende proces
 • Te veel doen, te vroeg beginnen of te snel produceren
 • Vooruit werken voor mogelijke vraag
 • Vanwege pieken in het werkaanbod
 • Te veel personen in de CC-lijst
 • Maken van rapporten, statistieken, protocollen waar niemand iets mee doet

 Overprocessing

 • Meer doen dan wat de klant wil
 • Dingen doen uit gewoonte, maar die geen enkel nut hebben
 • Dingen dubbel doen (dossiers zowel fysiek en elektronisch opslaan)
 • Teveel inspectie uitvoeren door het werk van de voorganger nog eens te controleren
 • Dubbel werk doordat niet duidelijk is wie wat doet
 • De gang van zaken niet standaardiseren laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden

Defecten

 • Uitval/fouten (producten of delen van diensten die niet voldoen aan de specificaties of verwachtingen van de klant, onvolledige of verkeerde informatie)
 • Herstel van fouten/herbewerkingen
 • Rappelleren
 • Afval

 Talent

 • Over- of ondergekwalificeerd personeel
 • Te weinig gebruik te maken van capaciteiten van medewerkers
 • Delegeren van taken naar medewerkers met onvoldoende opleiding
 • Kennis van de werkvloer niet gebruiken
 • Slechte planning van de inzet van medewerkers

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!