WE CHANGE
Externe steun in een sfeer van betrokkenheid

Verbeterprojecten opzetten

Als uw organisatie eens wist wat uw organisatie weet.

In uw bedrijfsprocessen (BPMN) zit heel veel verbeterruimte. Operationele kosten kunnen omlaag, snelheid en kwaliteit kunnen omhoog. Veel van deze verbeterruimte is niet direct zichtbaar en zit verborgen in de bedrijfsblindheid die door de jaren heen is ontstaan.       

SMART WOOD FACTORY wil samen met de medewerkers een sfeer van betrokkenheid creëren. Betrokkenheid bevordert vertrouwen en een goede implementatie van continu verbeteren. Als de praktijk het uitgangspunt is en het proces op de aanwezige kennis en ervaringen wordt afgestemd, wordt de betrokkenheid vergroot.        

  • Dit kan ook door belanghebbenden mee te laten denken en ideeën te laten genereren tijdens het proces. Dit kan tevens het begrip voor en oplossen van problemen bevorderen omdat men zelf met het project bezig is. Bij problemen kan de sturende groep als klankbord dienen.
  • De sfeer van betrokkenheid wordt via overlegmomenten en / of werkgroepen georganiseerd. (Zie werknemersparticipatie)

SMART WOOD FACTORY heeft in dit project een ondersteunende rol. Afhankelijk van het thema zal de projectleider bevragend werken, advies geven of concrete voorstellen doen. Het gehele proces verloopt in een vertrouwelijk kader. 

Wenst u extra informatie? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder!